Regression Nedir

Regression (regresyon) istatistiksel bir ölçü birimidir. Bir adet bağımlı değişken (y) ve n adet bağımsız değişkenden oluşabilir. Regresyon teknikleri sayısal tahminler yapar. y=a+bx olarak formülüze edilirler. Doğrusal ya da doğrusal olmayan regresyon tipleri vardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *