Kategorik Veri Nedir

İki tür kategorik veri vardır:

  1. Nominal: ölçülemeyen ve sıralanamayan verilerdir. Örnek olarak cinsiyeti verebiliriz, kız ve erkek.
  2. Ordinal: ölçülemeyen fakat sıralanabilen verilerdir. Örnek olarak plaka kodlarını verebiliriz. Plaka kodları sıralanabilir fakat ölçüm yapılamaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *